Codans Therapie – Praktijk voor individuele, relatie of gezins therapeutische begeleiding. Geheel of gedeeltelijk vergoed door meeste zorgverzekeraars zonder aanbreken van eigen risico, met of zonder door verwijzing van huisarts. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Codans Therapie biedt professionele begeleiding bij individuele problematiek van volwassenen en kinderen, en bij problematieken in de relationele sfeer of binnen een gezin.

Ieder mens kan op bepaalde momenten in zijn of haar leven problemen ervaren. Je hebt last van spanningen, onzekerheid of aanhoudende gevoelens van somberheid. Je loopt vast in je relatie met je partner, je kinderen of met je ouders. Een conflict met een dierbare heeft geleid tot een contact breuk en je zou die graag willen herstellen, maar je weet niet hoe … Wanneer het niet lukt om alleen of samen met iemand uit je naaste omgeving oplossingen te vinden kan het helpend zijn om professionele hulp in te schakelen. Als therapeut kan ik vanuit mijn deskundigheid met u meekijken welke invloeden en factoren er mee spelen in het probleem zoals u die ervaart, en meedenken welke mogelijkheden er zijn om hier (wellicht op een andere manier) mee om te gaan. Ik geloof erin dat ieder mens bronnen van herstel kan aanboren die leiden tot meer bewegingsvrijheid, hoe vast we ons ook voelen zitten in het web van de gegevenheden van ons bestaan.

In 1991 ben ik op de hogeschool Windesheim in Zwolle afgestudeerd als maatschappelijk werkster.
Na mijn afstuderen ben ik mij contextueel – en aanvullend gericht verder gaan scholen en heb in 2002 een start gemaakt met mijn eigen praktijk Codans Therapie in Zwolle.

Toen nog klein en aan huis als “praktijk voor contextuele hulpverlening”.
Inmiddels heb ik in Utrecht bij de leerschool “leren over leven” de vierjarige opleiding tot contextueel therapeut afgerond. Met de nodige diploma’s en ruim tien jaar ervaring is de praktijk groter gegroeid met ruimte voor twintig contacturen per week, en huist tegenwoordig in kantoor aan de rand van het nieuwe winkel centrum van Zwolle Zuid.

 

 

Adres

Ons adres:

van der Capellenstraat 43 8014 VT Zwolle

Telefoon:
Internet: