Zorgboerderij Het Kleurenpalet

Zorgboerderij voor kinderen en jongeren

Een veilig plekje voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, dat is wat Zorgboerderij Het Kleurenpalet biedt. Wanneer er, om wat voor reden dan ook, thuis voor even of voor langere tijd niet meer voor het kind gezorgd kan worden, biedt de zorgboerderij het een plekje om op te bloeien, waar het kan groeien, waar het mag zijn wie hij is. Een plekje waar hij hulp op maat kan krijgen en waar niet gekeken wordt naar beperkingen, maar naar mogelijkheden!

Voor even uit het oog, maar nooit uit het hart

Ook al kan het kind, tijdelijk of voor een lange periode, niet meer thuis wonen, toch is het belangrijk dat de ouders betrokken blijven bij de ontwikkeling van het kind.

Veel van de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren hebben te maken met een beperking. Wij hebben veel ervaring met kinderen met de diagnose FAS-Syndroom, ADHD, PDD-NOS, en hechtingsstoornissen. Voor ieder kind wordt een zorgplan op maat gemaakt, waarin doelen komen te staan waar we met het kind naartoe werken. Dagelijks worden rapporten geschreven over de ontwikkelingen. Deze dag- en doelgerichte rapportages kunnen, via een beveiligde website, ook door de ouders worden ingezien zodat zij altijd op de hoogte blijven van het wel en wee van hun kind.

Dagbesteding waar jongeren hun hart mogen volgen

Afhankelijk van de interesses van het kind of de jongere met een verstandelijke beperking, zijn er op en om de zorgboerderij veel activiteiten waar het zich kan ontplooien. In de dagbesteding kan het spelend leren en lerend spelen, in een veilige omgeving waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar juist de nadruk op de mogelijkheden wordt gelegd.

Zorgboerderij Het Kleurenpalet heeft ook een logeerhuis waar het kind gebruik van kan maken als de situatie thuis daar om vraagt.