Uw Bewind – Dorine Baars

Uw financiën uit handen geven is in meerdere gevallen erg lastig. Door onder andere langdurig ziek zijn, een verstandelijke beperking, dementie, alcohol- en/of drugsverslaving of oplopende schulden komt het voor dat mensen hun financiën moeten overdragen. Een naaste familielid kan worden aangesteld als bewindvoerder door de rechtbank. Indien er geen familie is die deze belangen op zich kan of wil nemen, dan moet er een professionele bewindvoerder worden aangesteld. De kantonrechter beoordeelt of het noodzakelijk is om iemand onder bewind te stellen en stelt daarbij zo nodig een bewindvoerder aan. Na aanstelling is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de gelden en goederen van de onderbewindgestelde. Jaarlijks moet de bewindvoerder de rekening en verantwoording indienen bij de kantonrechter.
Uw Bewind werkt nauw samen met het bewindskantoor Beschermingsbewind Gelderland. Hierdoor blijft de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.

Uw Bewind is opgericht door Dorine Baars. Na ruim twee jaar gewerkt te hebben bij een bewindvoerderskantoor heb ik in april 2013 het kantoor Uw Bewind opgericht. Uw Bewind is een professioneel bewindskantoor en heeft ruime ervaring in het omgaan met verschillende doelgroepen.

Wat kunt u van Uw Bewind verwachten:

 • Persoonlijke benadering: Uw Bewind is meer dan een administratiekantoor. Uw Bewind werkt cliëntgericht, flexibel en zorgt ervoor dat u met respect en begripvol wordt geholpen.
 • Transparant: Naast de financiële rust is het van belang om uw financiën te kunnen volgen. Uw Bewind werkt met een online programma waarbij cliënten kunnen meekijken.
 • Vakbekwaamheid: door regelmatig bijscholing de kennis en vaardigheden op peil te houden.
 • Goede bereikbaarheid.

De taken van de bewindvoerder zijn:

 • Aanvragen bankrekeningnummers op naam van cliënt
 • Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen
 • Inventariseren schulden
 • Instanties en schuldeisers op de hoogte brengen over de bewindvoering
 • Het aanvragen huursubsidie en overige toeslagen
 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het begeleiden om zelfstandig de financiën te doen (indien mogelijk)
 • Het doorbetalen van de vaste lasten
 • De behandeling en doorzenden van de post
 • Contact met diverse instellingen/organisaties

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van vermogen van de cliënt. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.

Onze diensten: Beschermingsbewind – Mentorschap – Curatele – Formulieren

 

Adres

Ons adres:

Postbus 90, 6880 AB Velp

Internet: