Thuiz bij Kinderopvang biedt dagelijks opvang aan kinderen van 2 tot 12 jaar.
Dit doen wij aan de hand van een flexibel concept, waarbij het “thuisgevoel” voor kind en ouder centraal staan als het gaat om kinderopvang.

Thuiz bij Kinderopvang is een begrip, zowel in Nederhorst den Berg als in Kortenhoef. Al sinds 1990 verzorgen wij zelfstandig

en in samenwerking met onder andere basisscholen kwalitatief hoogstaande kinderopvang.

Thuiz bij Kinderopvang staat voor een gezellige, kleinschalige en lokale opvang waar uw kind zich, al spelend,

op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt en zich kan ontplooien.

Het flexibele concept van Thuiz bij is

uitermate geschikt voor:

  • Ouders die hun kind willen laten wennen aan de overgang van thuis naar school.
  • Ouders die hun kind in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien wanneer zij werken.
  • Ouders die willen dat hun kind na schooltijd een ontspannen middag beleefd met leuke activiteiten en leeftijdsgenootjes om zich heen.
  • Ouder die willen dat hun kind tijdens de vankantieperiodes de opvang als vakantie ervaart.

Verder bieden wij alles onder één dak wat meer rust geeft voor het kind en ouder.

Geborgenheid

Thuiz bij is een kleinschalige organisatie, gevestigd in o.a. basisscholen.

Wij bieden lokalen opvang in huiselijke sfeer .

Deze opzet biedt u en uw kind de geborgenheid van thuis, waarbij zowel kinderen als ouders/verzorgers hun eigen identiteit kunnen behouden.

Thuizgevoel

De plek waar kinderen zich het meest op hun gemak voelen, is thuis. Thuiz bij heeft het thuisgevoel daarom tot speerpunt van de organisatie gemaakt.

 

Wij streven ernaar om de overgang van thuis naar opvang zo klein mogelijk te maken door het gevoel en de beleving van thuis in de opvang terug te laten komen. Dit doen wij door de fysieke omgeving van het kind zo veel mogelijk op thuis te laten lijken, maar vooral ook door de manier waarop we met elkaar omgaan.

 

Thuiz bij Kinderopvang wil een gezellige, veilige plek bieden waar kind én ouder/verzorger zichzelf kunnen zijn en waar mensen rondlopen die in uw kind geloven.

Ontwikkeling

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. Thuiz bij Kinderopvang vindt het van groot belang dat een kind zich in zijn eigen tempo spelenderwijs kan ontwikkelen.

 

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden uw kind hierbij op een positieve manier. Kinderen leren door imitatie, herhaling, regelmaat, meedoen en zelf ervaren.

 

Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold om uw kind volgens deze zienswijze te begeleiden bij alle activiteiten die zij ondernemen, op basis van speciaal hiervoor ontwikkeld lesmateriaal.

 

Deze aanpak vindt u ook terug in ons Pedagogisch Werkplan (op locatie in te zien).

Veiligheid

Thuis is een plek waar mensen zich veilig voelen. Een kind dat zich veilig voelt, kan zich ontwikkelen en openstellen voor zijn omgeving.

 

Thuiz bij Kinderopvang biedt deze veiligheid middels een beschermde omgeving die zó is ingericht, dat kinderen er zonder gevaar kunnen spelen. Onze ruimtes zijn voorzien van rookmelders en voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD.

 

Daarnaast zijn uw kinderen in goede handen bij onze begeleiders, de pedagogisch medewerkers, die de ruimte hebben om een breed scala aan activiteiten aan te bieden, waardoor uw kind kan worden gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Respect

Niet alleen het kind, maar ook de ouder/verzorger moet zich thuis voelen.

Thuiz bij Kinderopvang vindt een respectvolle bejegening van de ouder/verzorger daarom ook belangrijk.

U moet kunnen meepraten over de begeleiding van uw kind en geen drempel voelen om informatie te vragen en kritische vragen te stellen.

 

Thuiz bij Kinderopvang heeft daarom diverse contactmomenten en- en vormen voor ouders/verzorgers en stelt u desgewenst op de hoogte van bestaande regels, rechten en plichten.