Nova Terra Group

Het streven van de Nova Terra Group is om voor alle woningen kantoorpanden, schoolgebouwen, en zorginstellingen energy neutrale binnen omgeving te scheppen met ook een gezond leeftklimaat. Dus bijna nul op de energie rekening. Warmte en energie komen uit de zonne energy voortaan

De energy kosten kunnen hierbij tot extreem hoge kosten besparingen lijden. Wij willen  ook graag met locale installateurs nauw samenwerken. Investeringen kunnen worden gefinancierd tegen bijzonder lage rente percentages.

Nieuw is de E Shower met 90% water besparing en 80% energie besparing aan te sluiten op de solar panelen.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op via novaterragroup45@gmail.com

of bezoek onze website. www.novaterraenergygroup.com 

Telefonisch bereikbaar op 043-7850725 of mobiel naar 0658908265.

Slim, dus zo zuinig mogelijk omgaan met energie – wie wil dat nou niet? Een modaal huishouden is jaarlijks toch al gauw € 1500 kwijt aan energiekosten, zodat het de moeite loont om serieus te kijken naar besparingsmogelijkheden. En voor bedrijven, die per jaar al snel voor tienduizenden euro’s verbruiken, geldt dat in nog sterkere mate. Bovendien: als dat allemaal op een duurzame manier kan, gaat ook de wereld erop vooruit. Mogelijkheden om te besparen zijn er volop. Met name op de kosten van verwarming. Een betere warmte-isolatie is een voorbeeld, maar het installeren van een slimme thermostaat kan zeker ook schelen, met name in samenhang met bewuster stoken. Er zijn echter ook andere manieren; manieren die ervoor kunnen zorgen dat de energierekening op den duur op nul uitkomt. Of, sterker nog, dat er op den duur zelfs geld wordt verdiend. En daarvoor is het helemaal niet nodig dat er een of meer windmolens worden geïnstalleerd!

De Nova Terra Group gelooft in een energieneutrale woon- en werkomgeving voor iedereen. En dat kan dankzij een systematische benadering van zaken. Het slim combineren van diverse mogelijkheden past daarin heel goed, zeker als alle elementen ook nog eens een duurzaam karakter hebben. De combinatie van  infraroodpanelen, zonnepanelen en zogeheten instant heaters voldoet daaraan ten volle – en zorgt er ook nog eens voor dat op betrekkelijk korte termijn de energierekening dichtbij nul uitkomt. En zelfs is het denkbaar dat huishoudens én bedrijven vanaf een bepaald moment geld gaan overhouden aan de nieuwe manier van energieopwekking en energiegebruik.