Nederlandse Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

“Wij moeten in de uitvoering van ons werk topprestaties leveren; efficiënt blijven werken, volgens de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid”

Gas is een belangrijke energiebron in Noordwest Europa. Om gas veilig en betrouwbaar bij de eindverbruiker te krijgen, beschikken wij over een hoogwaardig gastransportnet. Dit net wordt door onze klanten gebruikt om gas door te laten transporteren richting eindverbruikers. Ook is een aantal klanten op het net aangesloten om zelf gas te verbruiken.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (EnergyStock), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.

Het hoofdkantoor van de N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen is gebouwd volgens de uitgangspunten van de ‘organische architectuur’.

De natuur is de voornaamste inspiratiebron van de architect. Het bouwwerk wordt als een derde huid gezien. Na de eigen huid en de tweede ‘huid’ van kleding, biedt een gebouw de mens een volgende beschermingslaag tegen de buitenwereld.

Als onderdeel van onze ketenverantwoordelijkheid participeren we in meerdere samenwerkingsverbanden, zowel op nationaal als internationaal niveau.

 

Adres

Ons adres:

Concourslaan 17, 9727 KC Groningen

Telefoon:
Internet: