Kinderopvang Liba Biba

Kleinschalige en flexibele opvang, in de leeftijden van 0-12 jaar.

Kinderopvang Liba Biba is een kleinschalige en flexibele opvang van één verticale groep. De opvang is kindvriendelijk ingedeeld en heeft een huiselijke sfeer. De opvang is gevestigd in de Mgr. Scholtensschool. Op deze locatie kunnen er maximaal 16 kinderen worden opgevangen. De groepssamenstelling bestaat uit een verticale groep. Dit betekent dat alle leeftijden (0-12 jaar) bij elkaar komen. Op deze manier kunnen de “kleintjes” leren van de grotere kinderen. Kinderen leren dan bovendien hun eigen/elkaars sterke en zwakke punten kennen/waarderen. Dit sluit aan bij de leerwijze van de Mgr. Scholtensschool. Deze school werkt met het Jenaplan-onderwijs.

Wat is Jenaplan?
In de praktijk is het meest opvallende kenmerk van het Jenaplan-systeem dat meerdere leerjaren gemengd worden in één klas om vervolgens weer opgesplitst te worden in verschillende klassen. Zelfstandigheid, in combinatie met het werken in en het presteren als groep, is erg belangrijk in het Jenaplan-onderwijs. Daarnaast staan kringen, vieringen, werken en spelen centraal.

Omdat we kleinschalig en flexibel zijn kunnen we goed inspringen op uw wensen maar ook op de behoeften van uw kind(eren).
We willen geen massaproduct worden maar een persoonlijk contact onderhouden met u en uw kind(eren). De kinderopvang moet op een aantal vlakken een soort verlenging van thuis zijn.

Met het beleidsplan geef ik u een zo goed mogelijk beeld over de manier van werken op mijn kinderopvang.

In januari 2005 is de Wet Kinderopvang van start gegaan. In deze wet staan een aantal punten beschreven waaraan elke kinderopvang moet voldoen. Eén van deze regels is dat elke kinderopvang in het bezit moet zijn van een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat onder andere beschreven wat de werkwijze van de kinderopvang is.

Wanneer ouders op zoek zijn naar een kinderopvang kan het pedagogisch beleidsplan een handige leidraad zijn.
Het beleidsplan ligt ter inzage op de kinderopvang. Mocht u het op prijs stellen dan kunt u deze inzien en eventueel kan ik hem u digitaal toesturen.

Opening Hours

Monday

7:00 uur tot 18:15 uur

Tuesday

7:00 uur tot 18:15 uur

Wednesday

7:00 uur tot 18:15 uur

Thursday

7:00 uur tot 18:15 uur

Friday

7:00 uur tot 18:15 uur

Saturday

gesloten

Sunday

gesloten

Hier kan in overleg van afgeweken worden mocht dit een wens zijn.