Gryt Helfferich Hulp bij Verliesverwerking

Gryt Helfferich (Jelsum, 1954) is een ervaren hulpverlener. Zij helpt mensen die met verlies te maken hebben. Verlies en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en Gryt heeft dit zelf op verschillende manieren ervaren. Ze gaat met je op zoek naar wat houvast geeft in je bestaan. Dit in plaats van alleen te focussen op wat er niet is. Haar doel is te werken aan verliesverwerking en mensen levenskracht terug te geven. Dit doet ze op een laagdrempelige, empathische en betrokken wijze. De gesprekken kunnen in het Nederlands of yn it Frysk.

Adres

Ons adres:

Moundyk 16, 9051 AH Stiens

Telefoon: