Auti-Wereld

Mijn naam is Gerard Peters, en ik heb Auti-Wereld opgezet om u te laten zien wat mijn vrijetijdsruimte voor uw autistisch kind, jongeren of jongvolwassenen kan bieden. Zelf vader van een zoon met het Syndroom van Asperger weet ik hoe frustrerend het kan zijn als je kind beperkte mogelijkheden heeft zich met eigen leeftijdsgenootjes te ontwikkelen. Als kind met bijzondere eigenschappen zullen namelijk veel dingen in zijn omgeving goed op hem afgestemd moeten zijn en daar horen zeker ook anderen bij. In de eigen thuissituatie kan het ontbreken van die voorwaarden er eenvoudig toe leiden dat uw zoon of dochter voor veel spanningen in de gezinssituatie zorgt. Om deze kinderen en jongvolwassenen tegemoet te komen en de ouders voor een tijdje te ontlasten heb ik mijn bijzondere ruimte voor deze bijzondere mensen gecreëerd. In deze ruimte bied ik samen met een gekwalificeerde activiteitenbegeleidster allerlei vormen van activiteiten aan waarbij het samen met anderen genieten van een activiteit ons eerste uitgangspunt is. Indien er behoefte aan is kan individuele begeleiding ook door gekwalificeerde medewerksters plaatsvinden. Er wordt dan ook altijd uitgegaan van de hulpvraag van de client zelf.

Adres

Ons adres:

Dorpstraat 111, 5504 HC Veldhoven

Internet: