Conwenna Gedragsinstituut – Conwenna Hondenkennel en Hondenkenner. Gespecialiseerd in honden- en roedelgedrag. Facebook: hondenherbergconwenna

Visie Inmiddels kunnen we NIET meer zeggen; ”in iedere hond schuilt een wolf”. De hond is door de tijd heen geëvolueerd tot een complex sociaal wezen. Die vele malen meer zaken begrijpt dan wij als eigenaren kunnen bevroeden.

Missie Vanuit deze visie maar vooral ook de liefde voor honden hebben wij de missie voor om bij Conwenna zoveel als mogelijk de natuurlijke manier van opvoeding en sociale omgang en te benaderen. Deze benadering gaat nog een stapje verder doordat wij de hond als een sociaal individue zien en niet als 1 van zijn vele soortgenoten. Iedere hond is anders en uniek, zoals elk mens. Daarom werken wij  NIET met uitlooprennen maar lopen de honden lekker los rond in een roedel en werken wij vanuit en met de roedelsynergie. Wij proberen de honden -zoveel mogelijk en wat haalbaar is- op hun individuele karakter en sociaal vermogen- aan te spreken en te kijken wat een ieder individuele hond nodig heeft Grotendeels laten we de de honden onder supervisie gezamenlijk met elkaar eten, spelen, en slapen in de daarvoor bestemde ruimtes. Dit wordt wel overwogen gedaan,  we realiseren ook dat er honden zijn die alleen in een bench of Hondenkamer en bij mensen zich prettiger voelen. Want door de tijd heen zien wij ook steeds meer honden die mensgerichter zijn dan op hun soortgenoten.

Trainingen en cursussen

Missie Het voorkomen van misverstanden van tussen de baas en de hond en het bevorderen van een verbintenis tussen 2 sociale wezens. De baas en de hond!

De baas zal eerst het gedrag moeten leren zien,  begrijpen, juist interpreteren en anticiperen en dan zal uiteindelijk de gehoorzaamheid van de hond een logisch gevolg zijn.  De hond laat zien wat hij nodig heeft en in sommige gevallen te kort komt. Als een hond zeer hyper gedrag vertoond, vraagt hij bijvoorbeeld  om meer gekaderd te worden en meer begeleiding in het verwerken van zijn prikkels. Iedereen denkt zijn hond goed te kennen, maar uit bovenstaand voorbeeld blijkt vaak toch het tegendeel. Een ander veel voorkomend incident is een hond gaat “op eens” bijten. Uiteraard zal de baas, als ranghogere, de hond hiervoor moeten corrigeren maar tegelijkertijd zich ook moeten afvragen waarom de hond dit gedrag vertoonde en dat dit niet vanuit het “niets” kwam

Visie Mijn streven is om de baas de gedragingen van zijn hond te leren begrijpen en het natuurlijke opvoeden zo dicht mogelijk te benaderen. Maar ook het onderscheid leren maken wat nu het karakter van de hond is en wat nu ongehoorzaamheid is. Het leren zien en herkennen van het gedrag van de hond in zijn dagelijkse functioneren kan veel opheldering en plezier geven. Zeer informatief voor alle hondeneigenaren.